Bauausschuss Sitzung

Dörpshuus Ottenbüttel Böverst Dörpstraat 2, Ottenbüttel

ÖffentlicheEinladungOttenbüttel

Bauausschußsitzung

Dörpshuus Ottenbüttel Böverst Dörpstraat 2, Ottenbüttel

öffentliche Bekanntmachung BA230309

Bürgergilde Jahreshauptversammlung

Dörpshuus Ottenbüttel Böverst Dörpstraat 2, Ottenbüttel

Im folgenden Link findet Ihr die Einladung: 'Ottenbüttler Bürgergilde_Jahreshauptversammlung_2023